Bøjdenvejen 82 Krarup, 5750 Ringe, Tlf.: 62 27 27 66, Email: krudtuglen.krarup@mail.dk
Bestyrelsen
Bestyrelsen:

Formand: Kikki Skovgaard Knudsen - kikkiskovgaard@gmail.com
næstformand: Ninna Nielsen (Jacob)
kasser: Jesper Sørensen (Sebastian og Frederik)
menigt medlem: Christina Illum (Nicolai)
menigt medlem: Malene Rasmussen  (Christian)
menigt medlem: Sara Rodam 
suppleant: Falko Neunzling (Jake)
personalerepræsentant: Laila Nielsen


sekretær: Steen Negithon

Man sidder i bestyrelsen for en 2 årig periode. Det vil sige, at der er 3 der opstilles i lige år og 2 i ulige år. Der ud over har bestyrelsen mulighed for, via vedtægterne, at pege på en ekstra til bestyrelsen, som ikke har barn i Krudtuglen. 
Suppleanterne sidder for et år ad gangen

Bestyrelsesmøderne er åbne, så alle forældre er velkomne til at deltage. Man har dog ingen stemmeret, hvis der skal stemmes om et emne. Møde kan lukkes for enkelte punkter eller hele mødet, hvis indholdet på mødet/punktet er af enkeltsagskarakter.

Der er møde ca 10 gange om året a 2 timers varighed. Hvilket vil sige, at der ikke er møder i juli og december. Der kan altid blive indkaldt til ekstraordinært  møde ved behov.

Møderne ligger i tidsrummet 19.00 -.21.00

Sidst opdateret 14. oktober 2017